Fecha de publicación: 17-mar-2019

AbogadosBCN.cat Barcelona - Presupuesto OnLine

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Index:

1. L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
1.1. L’assetjament sexual: definició, elements clau i exemples
1.2. L’assetjament per raó de sexe: definició, elements clau i exemples
1.3. L’entorn i els vincles laborals
1.4. Tipologia i subjectes implicats
1.5. Grups d’especial atenció

2. Drets, obligacions i responsabilitats de la direcció de l’empresa, la
representació legal de les persones treballadores i les persones treballadores
2.1. La direcció de l’empresa: obligacions legals i responsabilitats
2.2. Representació legal de les persones treballadores: drets i obligacions
2.3. Persones treballadores: drets i obligacions

3. Prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe:
estratègies i instruments
3.1. Iniciativa i compromís de l’empresa
3.2. Polítiques d’igualtat i una organització del treball que dificultin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
3.3. Compromís de les persones

4. Vies de resolució de les situacions d’assetjament

4.1. La via interna: el procediment
4.1.1. Principis i garanties
4.1.2. Pautes d’actuació per a l’atenció a persones que pateixen assetjament
4.1.3. Mesures cautelars
4.1.4. Mesures preventives
4.1.5. Fase 1: Comunicació i assessorament
4.1.6. Fase 2: Denúncia interna i investigació
4.1.7. Fase 3: Resolució

4.2. Les vies externes: administrativa i judicial

5. Sensibilització, informació i formació...
Obtener presupuesto
Se ha enviado el mensaje. Pronto nos pondremos en contacto contigo.